YADEGAR LIFT CO

YADEGAR LIFT CO

آسانسورهای خدماتی(مون شارژ)، آموزشی

آسانسورهای خدماتی(مون شارژ)، آموزشی

آسانسورهای خدماتی(مون شارژ)

این آسانسورها عمدتا جهت جابجایی ظروف غذا یا بسته بندی های سبک در منازل، ساختمانهای اداری، دانشگاهی و همچنین فروشگاه ها و مجتمع های تجاری نصب و راه اندازی می…