YADEGAR LIFT CO

YADEGAR LIFT CO

آسانسور (Elevator Pitch) چیست؟، آموزشی

آسانسور (Elevator Pitch) چیست؟، آموزشی

آسانسور (Elevator Pitch) چیست؟

تا به حال در این موقعیت قرار گرفته‌اید که یک شخص مهم را برای چند ثانیه در حالی ببینید که موقعیت برقرار کردن ارتباط با وی را داشته باشید؟ به…