YADEGAR LIFT CO

YADEGAR LIFT CO

انتخاب نوع الکترود در جوشکاری

هر چند در بعضي موارد ميتوان چندين نوع الکترود را در حالات خاصي مورد استفاده قرار داد اما انتخاب الکترود تا حدودي بستگي به نوع جرياني دارد که براي مصرف قابل دسترسي است.
نکات و عوامل ديگر و مؤثر در انتخاب الکترود عبارتند از :

1- ترکيب شيميايي فلز مورد جوشکاري : بعنوان مثال در فولادهاي کربني (بالاتر از 35/0 درصد کربن) و استحکام کششي بيشتر از psi 60000 الکترود بايد از نوع کم هيدروژن و يا الکترود با پوشش پودر آهن و هيدروژن پائين انتخاب شود.

2- کيفيت محل جوش : چناچه فاصله ريشه درز باز باشد بايد از الکترودهاي مشخص و معيني که سرباره حجيم ايجاد ميکنند, استفاده کرد.

3- وضعيت جوشکاري : در جوشکاري حالت قائمVertical و بالا سريOverhead تعداد محدودي از الکترودها مورد استفاده هستند.

4- شرايط کاربردي : مثلاً در مواردي که جوش بايد داراي استحکام زياد يا استحکام ضربه اي بالا در درجه حرارت زير صفر باشد نوع الکترود مصرفي با مواردي که فقط ظاهر تميز و صاف مورد انتظار است, متفاوت خواهد بود.

5- ميزان نفوذ جوش يا عمق جوش
6- هزينه جوش

7- مهارت جوشکار : کار کردن با بعضي از الکترودها راحت تر و نياز به مهارت کمتري دارد و حتي سرعت عمل جوشکاري بيشتر است.

وضعيت هاي جوشکاري :

وضعيت هايي که گاهي اوقات براي اتصال دو يا چند قطعه بوجود مي آيد شامل موارد زير است :
1- مسطح (Flat)
2- افقي (Horizontal)
3- قائم (Vertical)
4- بالا سري يا سقفي (Overhead)

حالتهايي که دو يا چند جزء براي اتصال در کنار يکديگر قرار ميگيرند عبارتند از :
1- لب به لب (Butt Weld) : که لبه ها ميتوانند صاف ويا پخ شده باشند و نوع, زاويه و شعاع انحناء پخ بنا به شرايط کار متفاوت ميباشد.
2- نبشي داخلي و خارجي (Fillet Weld) : در اين حالت دو قطعه با زاويه در کتار هم قرار داشته و همانند حالت قبل در صورت لزوم ميتواند لبه ها پخ يا صاف باشد.
3- سپري (T-Weld) : اين حالت تقريباً شبيه جوش در حالت نبشي داخلي است.
4- لب روي هم (Lap Weld) : در اين حالت مقداري از ورقها بر روي هم سوار هستند و تا حدودي شبيه جوش نبشي داخلي است.
5- لبه اي (Edge Weld) : ورقها بر روي هم قرار گرفته و بر روي لبه ها که در يک سطح قرار دارند عمليات جوشکاري انجام ميشود و يا اينکه ورق ها مانند حالت اول در يک سطح کنار يکديگر قرار گرفته اما لبه ها با زاويه 90 درجه به عرض مساوي خم شده و سپس روي لبه هاي خم شده جوش داده ميشود. در ادامه شکلهايي که نشان دهنده هر چهار وضعیت جوشکاری هستند آمده است .

ميتوان بر اساس نوع الکترود ، نوع و قطبيت جريان و وضعيتهاي جوشکاري جداولي تهيه نمود که در آن موارد استفاده انواع الکترود ها بر حسب وضعيت و نوع جريان جوشکاري براي آن الکترودها را مشخص نمود. در زير يک نمونه از اين جدولها آمده است.

DCR- جريان مستقيم با الکترود مثبت
DCS- جريان مستقيم با الکترود مثبت
AC- جريان متناوب
F-تخت V- قائم OH- بالا سري H- افقي

در ادامه تعدادي از الکترودهاي معروف جوشکاري با شرايط کاربرد آنها را بررسي ميکنيم.

الکترودهاي E7018 و E7024

اين الکترودها از نوع قليايي هستند وپرکاربردترين الکترودهاي اين دسته به شمار ميروند. نوع 7018 داراي استحکام کششي psi 70000 است و در همه وضعيتها امکان جوشکاري با آن وجود دارد. از اين نوع الکترود در جريان متناوب AC و جريان مستقيم با قطب مثبت DCEP ميتوان استفاده کرد. نوع 7024 فقط در وضعيت تخت قابل استفاده است و همچنين و فقط با جريان DCEP قابل استفاده است. اين الکترود پودر اکسيد آهن بيشتري نسبت به 7018 دارد و چون ضخامت بيشتري نسبت به 7018 دارد جريان بيشتري ميکشد و زودتر ذوب ميشود بنابراين سرعت توليد بالاتري نسبت به نوع 7018 دارد.
 
الکترودهاي E6010 و E6011 
 
دو نوع از مهمترين الکترودهاي سلولزي هستند که کاربرد وسيعي در بين اين دسته از الکترودها دارند. هر دو نوع داراي استحکام کششي psi 60000 هستند و در همه وضعيتها قابل جوشکاري هستند. اما الکترود 6011 در دو نوع جريان AC,DCEP قابل استفاده است ولي الکترود 6010 فقط با جريان DCEP قابل استفاده است.
 
الکترود E6013
 
از مهمترين الکترودهاي روتيلي مورد استفاده در جوشکاري است. استحکام کششي آن psi 60000 است و در همه وضعيتها قابليت جوشکاري دارد.در استفاده از اين الکترود ميتوان از هر سه نوع جريان AC,DCEP,DCEN استفاده کرد ولي بطور کلي جريان DCEP کيفيت بهتري را نتيجه ميدهد. اين الکترود براي جوشکاري فولادهاي St 37 بسيار مناسب است.
yadegarlift وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *