YADEGAR LIFT CO

YADEGAR LIFT CO

آسانسورهای دوتایی

بهترین وضعیت قرارگیری چیدمان آسانسورهای دوگانه ، در کنار یکدیگر میباشد .
مسافرین در مقابل دو آسانسور ایستاده و به محض روشن شدن چراغ اعلام ورود آسانسور بطرف آن میروند . چنانچه دو آسانسور در مقابل یکدیگر باشند نیز وضعیت قابل قبول است زیرا مسافر میتواند با یک چرخش بطرف آسانسور ورودی برود .
از جدا کردن دو آسانسور از یکدیگر بایستی اجتناب نمود . دور کردن آسانسورها از یکدیگر مسئله را پیچیده تر کرده و هر آسانسور بایستی بطور مجزا کار کند در این حالت از نصف توانایی آسانسورها استفاده میشود .
عرض راهرو محل انتظار مسافرین آسانسورهای مجاور در طبقات حداقل بایستی برابر عمق کابین آسانسور باشد . در آسانسورهای متقابل این عرض بایستی ۱/٥ تا ۲ برابر عمق کابین آسانسور شود در ایستگاه اصلی بعلت اینکه تعداد مسافرین بیشتری وجود دارد فضای بیشتری برای انتظار بایستی در نظر گرفته شود .
در آسانسورهای متقابل فضای انتظار که ممکن است بن بست هم باشد متناسب با تعداد مسافرین بایستی پیش بینی شود .
در بیمارستانها و یا هر ساختمانی که چرخ دستی یا چرخ مخصوص معلولین و یا برانکارد ممکن است مورد استفاده قرار گیرد ، محل انتظار بایستی به اندازه کافی جهت حرکت چرخشی آنها وجود داشته باشد ؛ فاصله اضافی عرضی راهروها برای این منظور در حدود ٦۰ سانتیمتر میباشد .

yadegarlift وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *