YADEGAR LIFT CO

YADEGAR LIFT CO

اطلاعاتی درباره سیم بکسل ها

⭕️درجه کشش تک سیم ها در سیم بکسل ممکن است در تمام طول آن یکسان باشد. از این رو به این نوع سیم بکسل نوع (تک کششی) گویند. در نوع دیگر تک سیم های خارجی سیم بکسل ممکن است همگی دارای درجه کشش کمتر از تک سیم های داخلی باشند. این سیم بکسل ها نوع کشش دوتایی گویند.
⭕️ برای شرایط محیطی بد یعنی برای آسانسور در محیط خارج یا در کارخانجات مواد شیمیایی که تحت شرایط خورندگی شدیدی باشند، سیم بکسل های با پوشش گالوانیزه می توان بکار برد.
⭕️ تعداد دفعات خمش برای هر قسمت از سیم که از فلکه کششی بگذرد به دو عامل بستگی دارد.
اول :تعداد دفعات توقف کابین در طبقه اصلی( بطور غیر مستقیم با زمان سفر کابین رابطه دارد)
دوم : حداکثر دفعاتی که سیم بکسل از دور پولی می گذرد در حالیکه کابین بالا و پایین می رود تاثیر دارد.
اثر تعداد دفعات خمش در عمر سیم بکسل نامطلوب است؛ اگر از چندین بار پیچش سیم بکسل به دور فلکه ها و یا نوع پیچش دوبل استفاده شود توصیه می شود که نسبت قطر پولی سیم بکسل به قطر نامی از حداقل مقدار توصیه شده بیشتر انتخاب شود تا تاثیر تعداد دفعات جبران شود بخصوص در موردی که خمش معکوس نیز وجود دارد.(ضریب سیم بکسل بندی غیراز یک باشد)

⭕️ هر بار که سیم بکسل تحت نیرو خم یا راست می شود، تغییر مکان نسبی بین سیم ها، رشته ها و مغز سیم بکسل اتفاق می افتد، همچنین بین سیم بکسل و شیار فلکه و پولی هایی که بر روی آنها حرکت می کند نیز اتفاق می افتد. اتلاف اصطکاکی در اثر عملکرد سیم بکسل باید توسط روغنکاری دائم و موثر حداقل شود. سازنده سیم بکسل می باید سیم و مغز آن را توسط گریس با کیفیت صحیح که مناسب ساختار، اندازه و عملکرد سیم بکسل باشد گریسکاری نماید.
⭕️ عملکرد مطلوب سیم بکسل های آسانسور و عمر آنها بستگی به چندین عامل دارد:
1) فلکه کششی و یا پولی سیم بکسل
2) سیم بکسل آسانسور
3) ارتفاع مسیر(بالا روی کابین)
4) کشش سیم بکسل، که بستگی به زاویه بین محور طولی سیم بکسل و صفحه شعاعی دارد.
5) میزان بار 
6) پارامترهای تکنیکی موتور گیربکس و دیگر قطعات آسانسور
7) روغنکاری سیم بکسل های آسانسور
8) انبار کردن، نگهداری و نصب سیم بکسل های آسانسور
9) محیط عملکرد و نگهداری

yadegarlift وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *