YADEGAR LIFT CO

YADEGAR LIFT CO

نکات ایمنی برای آسانسور

سری_ایمنی
مجموعه مدارات_قطعات آسانسور که اتصال الکتریکی و مداری آنها بصورت “سری” میباشد.
مفهوم “سریseries”در برق و مدارات یعنی اگر یک قطعه یا اتصالی از مدار؛ ارتباط آن با کل مدار قطع شد آسانسور بی برق شده و هر کجا باشد متوقف میشود.
یعنی در شکل زیر
A_B_C_D

اگر_ ابتداAبه ورودی سری ایمنی جهت برقدار کردن آن وصل باشد(110ولتac)انتهای Aبه ابتدای Bوصل است و انتهای Bبه ابتدای Cو به همین ترتیب…
هرکدام از المانهای A_B_Cمیتوانند معرف مجموعه مدارات _قطعات و دستگاههایی باشند که اتصال سری آنها به همدیگر باعث کارکرد مدار آسانسور و بکلی سیستم آن میشود.
بدیهی است اگر در شکل فوق ارتباط و اتصال هرکدام از المانهای A_B_C با مدار قطع شود کل مدار بی برق شده و در نهایت بی برقی آسانسور و توقف آنرا در پی خواهد داشت.
چند نکته مهم در مورد مدار سری ایمنی قابل ذکر است:
۱-مدار سری ایمنی جزو استاندارد ملی میباشد از هرگونه نوآوری و خلاقیت در ترتیب مدارات باید پرهیز کرد.
۲-خرابی _قطعی در مدار سری ایمنی باید باعث توقف آسانسور شود در غیر اینصورت یا یکی از قطعات توسط سرویس کار بی ملاحظه پل bridgeشده است یاکلیت مدار مشکل دارد که باید بررسی شود.
۳-پل کردن هر قطعه یا هر مداری از آسانسور یعنی کل آن مداریکه بوده و جزو ایمنی و استاندارد آسانسور میباشد را شما از مدار خارج کرده اید یعنی اصلا بودن و نبودن آنها یکیست! که این بسیار کار خطر ناکیست و شما به پیشواز یک حادثه جدی رفته اید.
۴-پل کردن سری ایمنی فقط برای موارد محدود از جمله پیداکردن و رفع خرابی آسانسور مجاز است که بلا فاصله بعد از اتمام کار باید پل برداشته شود و مدار به حالت عادی خود برگردد و هرگونه بهانه از جمله کمبود وقت _عجله_پیدا نکردن خرابی_نبودن قطعه _بی حوصلگی _خستگی بهیچوجه پذیرفته نیست.

ودر صورت بودن خرابی باید آسانسور خارج از سرویس و حتی خاموش شودتا رفع کامل خرابی و بهیچوجه مجاز به استفاده از آسانسور در شرایط خطرناک “پل” نیستیم.
سری ایمنی جزو منطق آسانسور است و اگر شما آنرا بخوبی و درست فرا گیرید منطق آسانسور را فرا گرفته اید.
اگر شما مثلا بدانید که در آسانسورهای نیمه اتومات لولایی تا هنگامیکه درب بیرون بسته نشده درب کابین فرمان نمیگیردو بعد از بسته شدن درب کابین قفل درب طبقه بسته میشود شما منطق آسانسور را دانسته اید.
یا خروجی سری ایمنی شما باعث برقدارکردن بوبین کنتاکتور فرمان آسانسور میشود.
سری ایمنی در کلیه آسانسورها و تابلو ها دارای شرایط یکسانی از نظر مداری میباشدو فقط ممکنست از تابلویی به تابلو دیگر اسم ترمینالها فرق کند .

yadegarlift وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *