YADEGAR LIFT CO

YADEGAR LIFT CO

شکل شیـــارها در فلکه کششی و تاثیر آن بر طول عمـــر سیم بکسل

🔴 حرکت کششی که کابین آسانسور را بالا و پائین میبرد از اصل نیروی اصطکاک بین دو سطح متصل ( سیم بکسل و شیارهای فلکه ) استفاده میکند . سیم بکسل ها و شیارها طوری طراحی میشوند که بدون رسیدن به نقطه حد و سُر خوردن بین سطوحی که در تماس هستند ، عمل نمایند . وقتی که موتور الکتریکی بکار می افتد ، حرکت کششی موثر آغاز شده و فلکه گیربکس شروع به چرخیدن می نماید که در نتیجه آن سیم بکسل ها در تماس با آن بدون آنکه در شیارها سُر بخورند ، باعث حرکت کابین آسانسور میشوند .
بنابراین بسیار مهم است که این شیارها نیروی کششی لازم را فراهم نماید بدون اینکه هیچ اثر مخربی روی سیم بکسل بوجود آید .

↩ شیار U 👇

چون مقطع سیم بکسل دایره میباشد بخوبی در شیار U قرار میگیرد و کمترین فشار را تحمل میکند . بار موجود میان سیم بکسل و شیار ، روی یک سطح تماس قابل ملاحظه ای پخش میشود که باعث میشود کمترین فشار به سیم بکسل وارد آید در نتیجه طول عمر بیشتری خواهد داشت .
این نوع شیارها در آسانسورهای با سرعت بالا و ساختمان های بلند استفاده میشود . این شیارها برای فلکه هرزه گرد بسیار مناسب بوده زیرا به آن نیروی کششی وارد نمیشود .

↩ شیار U زیر برش خورده 👇

برشی که در انتهای شیار ایجاد شده فشار بین سیم بکسل و شیار را شدت میبخشد و نیروی اصطکاک بیشتری را ایجاد مینماید . قسمت اعظم فشار بر روی سیم بکسل وارد میشود که سبب کاهش طول عمر سیم بکسل شده و خوردگی شیار را هم بیشتر میکند .

↩ شیار V 👇

این شیار نیروی کششی خوبی را فراهم میکند چون سیم بکسل بخوبی در داخل شیار می نشیند اما این فشار زیاد که از طرف شیار به سیم بکسل وارد میشود ، ضمن افزایش کشش سیم بکسل باعث خوردگی سیم بکسل و در نتیجه کاهش عمر آن میگردد و همچنین با ایجاد خوردگی در شیار باعث تغییر شکل شیار ( بزرگ شدن زاویه V ) و بدنبال آن تغییر کشش خواهد شد .
این نوع شیار برای آسانسورهای تا ۱/٦ متر بر ثانیه کاربرد دارد .

↩ شیار V زیر برش خورده 👇

این شیار همانند شیار V و حتی در صورت خوردگی بسیار زیاد هم ، حداقل کشش مورد نیاز را تٲمین مینماید و همین طور که خوردگی به سمت پایین ادامه پیدا کند پس از مدتی شیار به شیار U زیر برش خورده تبدیل میگردد .
این نوع شیار ها در آسانسورهای با سرعت کم و بار زیاد مورد استفاده قرار میگیرد .

yadegarlift وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *